TANULÁSI PROBLÉMÁK

Jelentős segítséget jelent a gyereknek:
               - Mozgásterápia
               - Stresszoldás kineziológiával
               - családállítás
               - Brain Gym kineziológia szülőknek, pedagógusoknak

Pedagógia szempontból:

A tanulási korlátok fogalomkörébe soroljuk:
               tanulási nehézségek
               tanulási zavar
               tanulási akadályozottság

A tanulási nehézség a legkevésbé súlyos: a tanulásban való lemaradásról van szó, ami átmenetinek tekinthető, az okok megszűnésével maga a tanulási nehézség is eltűnik.

Tanulási zavar: azon ép értelmű, ép érzékszervű gyermekek esetében használjuk, akik az iskolai teljesítéshez szükséges egy vagy több képesség hibás működése miatt egy vagy több tárgyból nem tudnak megfelelni a minimumelvárásoknak. Összetett problémaegyüttest takar.
Tanulási zavarok típusai:
          Részképességzavarok
                  1. Kognitív funkciók zavarai: egyensúlyrendszer zavarai, auditív, vizuális, taktilis-kinesztetikus rendszer zavarai,
                  figyelemzavar, emlékezeti problémák, gondolkodás zavara.
                  2. Motorikum zavarai: izomtónus zavarai ( hipotónus, hipertónus), nagymozgások zavarai, finommotorika zavarai,
                  cselekvés tervezésének és irányításának zavarai
          Komplex tanulási zavarok
                  1.Diszlexia (olvasási zavar)
                  2.Diszgráfia (írászavar)
                  3.Diszkalkulia (számolási zavar)
          Viselkedés, énkép, önértékelés területén mutatkozó zavarok

Tanulási akadályozottságról akkor beszélünk, ha olyan összetett, tartós és súlyos a probléma, hogy megnehezíti a normál általános iskolai körülmények közötti fejlesztést. Nem valószínű, hogy egyetlen tényező lenne a felelős, genetikai és környezeti tényezők együttes hatásáról van szó. Az okok az egyes esetekben eltérő mértékben, súllyal vannak jelen

TANULÁSI KÉPESSÉGEK ÉS TANULÁSI PROBLÉMÁK A KINEZIOLÓGIA SZEMSZÖGÉBŐL:

Mindannyian ismerünk olyan gyerekeket, akik nem a képességeiknek megfelelően tanulnak, hiába próbálkozunk mindenféle technikával, szép szóval, bíztatással, vitaminokkal mégis problémásnak "bélyegzi" meg a környezet.

Az ilyen gyereknek olvasás közben elkalandozik a figyelme, nem érti a nyomtatott szöveget, nehezen tudja felidézni az olvasottakat, sőt teljesen más történetet mond vissza. Problémái vannak a számokkal, a matematikai műveletekkel, nehezen sajátít el idegen nyelveket, nehezen jön ki másokkal. A házi feladat utált kötelezettség, a tanulás lassan, noszogatásra, nehezen megy, mindig fáradt, képtelenség a kedvére tenni. Az iskola csupa ellenállás, szenvedés, tele halogatással, hazugságokkal.

A gyereknek a tanulás bizonyos területein "vakfoltjai" vannak. Úgy tűnik, képtelen elsajátítani bizonyos anyagokat, akár hányszor is veszi át vele a szülő. S ha mégis sikerült, az iskolában a számonkérés alkalmával a gyerek, leblokkol.

Ezek a helyzetek ráillenek arra, amit "tanulási problémának" neveznek, és szinte mindenkit érintenek, nem korlátozódnak csak a gyerekekre. Végső soron, mi felnőttek is átmentünk hasonlókon. Mindannyian rendelkezünk "vakfoltokkal" a tanulás bizonyos területein, s megteszünk mindent, hogy elrejtsük, vagy elkerüljük őket.

Hogyan jönnek létre a "vakfoltok"?

Gyermekkorunkban az idő legnagyobb részében a jelenben voltunk. Hitrendszerünk csak kialakulóban van ekkor, így a gyermekek fókusza legtöbbször tényleg az "éppen most"- on van. Elbűvölve valamilyen új érdeklődési területtől teljes tudatossággal "kapcsolnak be".
A gyermek természetes állapota a tanulás, érdeklődésen és tudatosságon keresztül. Amíg a környezet biztonságos elképesztő sebességgel tanulnak. Ám amikor nem biztonságos nagyon gyorsan veszítik el a tanultakat. Ha erőszakkal, félelemmel vagy fájdalommal néznek szembe (stressz), akkor a jelen teljesen megfagy, jéggé dermed.

Ameddig a fájdalom tart, a gyerek kilép a gondolkodásból, és traumás sokkba esik. Ha a sokk túl erős vagy túl sokáig tart, akkor a feltörő erős érzelem egybeolvaszthatja az esemény emlékét az általa kiváltott reakcióval. Ettől kezdve, ha hasonló szituációval (vagy tárggyal) kerül szembe a gyerek (később, mint felnőtt), akkor képtelen lesz meglátni az alternatív viselkedés/tanulás/gondolkodási módokat. Az eredményt "dyslexiának" hívjuk - egy VAKFOLT, valamire való képtelenség a "tanulási folyamatban", amelyet egy felfokozott félelem vagy fájdalom okozott. Ez az, amiről a "tanulási nehézségek" szólnak. És amíg nem teszünk valamit, hogy kioldjuk a múlt egy érzelmének vagy eseményének belénk töltött emlékét - az ok korában - addig a tanulási nehézség mindig előjön, állandóan megismétlődve, amikor hasonló esemény történik a jelenben.

Felnőttként, igyekszünk elrejteni írás, olvasási, számolási, szövegértési nehézségünket, ezzel becsapva magunkat és másokat. Talán gyerekként nem voltunk tisztában azzal, hogy micsoda borzalmakat teremtettünk önmagunk számára azáltal, hogy a vakságot választottuk azzal kapcsolatban, amit NEM akartunk megtanulni. Vajon, kit büntettünk kudarcainkkal? Utáltuk, ahogyan tanítottak bennünket és ezzel vágtunk vissza. Ez a szokás, amelyet gyerekként választottunk egész életünkön keresztül megmarad, végül teljesen feladjuk, és így még butábbak leszünk - hacsak nem azonosítjuk, és ki nem oldjuk. Ameddig mi felnőttek/szülők nem szabadulunk meg tanulási nehézségünktől, addig ezt tanítjuk gyerekeinknek.

Kineziológia módszerével hatékonyan lehet oldani a tanulási nehézségek hátterében megbúvó okokat, az írásra, olvasásra való képtelenség miatti szégyent, a tantárgyakkal kapcsolatos energiablokkokat, a múltban átélt krízisek által formált ön-képünket, hitrendszereinket „nem vagyok jó”, az önkételyt, hogy "lehetek jobb, lehetek ügyesebb, tudhatok többet".
Érzelmeink oldása a múltban valóban megváltoztatja a jelent, és mivel jelenbeli érzelmeink alakítják jövőnket, megváltoztatjuk a jövőt is.

Egyről viszont nem szabad megfeledkezni, sem mint szülő, pedagógus vagy kineziológus, hogy a "vakfoltok" képesség szintjén is olyan "vakká", pontosabban érzéketlenné tehették a gyereket a tanulási folyamat bármely szakaszában, és idejében, hogy a stresszoldások után/közben szükség lehet szakember (gyógypedagógus, fejlesztő tanár) közreműködésére abban, hogy a gyerek egyes képességeit korának megfelelő szintre hozzák (Tanulási zavar). A korrepetálás nem egyenértékű egy szakember fejlesztő foglalkozásával. Az utóbbi esetben célirányosan, megfelelő gyakorlatokkal, "szükség szerint kiépítik/megerősítik, automatizálják azokat a részképességeket külön-külön, majd együttesen, melyek alapul szolgálnak ahhoz, hogy a gyerek korrepetálható legyen. Különben csak növeljük a "vakfoltokat", esetleg újabbakat hozunk létre. Érdemes minden tanulással, viselkedéssel kapcsolatban konzultálni a pedagógussal, és ha szükséges, kérni a Nevelési Tanácsadó segítségét, véleményét.

A kineziológiai stresszoldásokkal kombinált, készség és képesség fejlesztés nagy segítségére lehet a gyereknek abban, hogy ő is jól tudjon olvasni, írni, számolni, új helyzetekben a kihívásnak megfelelni. S mindez kiegészítve lovas programmal, vagy más sporttevékenységgel, mely támogatja az Agy-integrációt - pl. úszás, labdajátékok, foci nem szerencsés), karate, tánc, néptánc - szükség szerint zene, művészetterápiával, mozgásterápiával étrendkiegészítőkkel, Schüssler sókkal kombinálva egy komplex, igen hatékony fejlődési folyamatot lehet biztosítani a gyerek számára.

Copyright 2010 All rights reserved - TÁLTOSLÉPCSŐ - minden jog fenntartva.