HELLINGER-féle CSALÁDFELÁLLÍTÁS - Családi rendszerek kiegyensúlyozása

Dr. Arnold Polivka és felesége Eva Polivka

Dr. Arnold Polivka (Ausztria) pszichológus, kineziológus ( Three in One Concepts ) és felesége, Eva Polivka a Bert Hellinger - féle családfelállítás rendszerét a kineziológia módszerével ötvözte. Így a családrendszerben jelenlévő stressz gyengéd oldására izomtesztelést, Viselkedési Barométert és stressz-oldási technikákat használunk.
A "családi csillagtérképek" pedig segítenek felszínre hozni a rejtett dinamikákat, így segítve a jó megoldást.


Bert Hellinger német pszichoterapeuta az 1980-as években dolgozta ki családterápiás módszerét, a családfelállítást, amely az utóbbi évtizedben egyre nagyobb ismertséget szerzett világszerte. A módszer fokozatosan elterjedt s mára egyre többen használják, akár egyéb terápiák kiegészítőjeként is. A családfelállítás Magyarországon körülbelül hét éve jelent meg csoportos formában, de ma már egyre népszerűbbek az egyéni állítások.
Bert Hellinger Hellinger egyik alapgondolata, hogy létezik egy közös családi lélek, amely legtöbbször a tudattalan szinten befolyásolja, meghatározza az egyén életét. Ezt egy energiamezőként írta le, amelyben szigorú törvények uralkodnak. Ezzel összecseng az angol filozófus és biológus Rupert Sheldrake felfedezése az általa morfogenetikus mezőnek nevezett jelenségről. Ennek lényege, hogy az összetartozó élőlények és egymással kötődésben élő emberek akár nagy távolságon is átívelő kapcsolatban állnak egymással. Számos állatkísérletet is végeztek ennek vizsgálatára, melyek egyik híres példája, amikor a gazdájától távol lévő kutya abban a pillanatban ül le az ajtó elé, és kezdi el gazdáját várni, amikor az véletlenszerű döntéssel elhatározza, hogy hazamegy. Hellinger szerint a közös családi lélek szintjén, ebben az energiamezőben nincsen idő, csak tér létezik, azaz a múlt, jelen és jövő dimenziói gyakorlatilag egybecsúsznak. Ezen a mély, tudattalan szinten fontos és szigorú törvény a rend, amelyet Hellinger a szeretet rendjei néven emleget. Azonban gyakran tapasztalható, hogy a rend megbillenése generációkon át, cipelt kötéseket, nehézségeket, problémákat eredményez, melyek szülőről gyermekre szállnak, és gyakran a személyes élet nehézségeiként jelennek meg. A családfelállítás keretében ezzel a mezővel kerülünk kapcsolatba, az információ bekerül a közös térbe, amely leggyakrabban testérzetek és megmagyarázhatatlan érzések formájában képeződik le az állítás résztvevőiben.

Nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy nem azt tesszük, amit akarunk, és éppen az ellenkező irányba mozdulunk, mint amerre szeretnénk mozdulni a tudatos szinten. A család-rendszerekben vannak olyan láthatatlanul működő erők, amelyek képesek rá, hogy betegséget, balesetre való hajlamot, depressziót, kudarcot okoznak. E láthatatlan erők láthatóvá tételének egy mélyreható módszere a családi csillagtérkép.
Láthatjuk, hogyan mennek át az egyik generáció zavarai a következő generációba. Mindannyian a nagyobb családunk része vagyunk, és mindannyian osztozunk a szüleink jó vagy rossz sorsában. Létezik valamiféle rejtett csoport-lelkiismeret. Amennyiben valakit a rendszerben nem becsültek, elfelejtettek vagy kizártak, vagy rossz sorsa volt, az utána következő tagok hajlamosak rá, hogy újrajátsszák a történeteket, vagy ennek következtében valamilyen másféle terhet cipeljenek.
A családi csillagtérképezésnek két fázisa van.

Az első fázisban megkeressük a családon belül azokat a láthatatlanul és rejtve dolgozó dinamikákat, melyek a kellemetlenséget vagy problémát okozzák,és
a második fázisban keresünk valamilyen megoldást. Lépésről-lépésre haladó, próbálkozásos "hibajavítás módszerével" megkeressük a rendszer-egyensúly és a szeretetteljes megoldás képét. Ebben az új csillagtérképben a kliens látja és érzi egy gyógyító választás lehetőségét.
A munka befejező fázisa egy olyan csillagtérkép, amely annak az együttállásnak a képét rajzolja meg, amelyben a kiterjesztett család minden tagjának megvan a megfelelő helye és funkciója. A kliens belső munkája és felelősségvállalása a siker érdekében, hogy ezt a belső képet úgy őrizze, mint kincset. Akkor van igazi gyógyító hatása, ha a kliensnek sikerül megengedni, hogy ez az új kép munkálkodjon benne, fokozatosan módosítva a régi személyes valóságát.

Néhány érdekes téma:

Lelkiismeret
A személyes lelkiismereten felül van egy RENDSZER - LELKIISMERETÜNK is.
E lelkiismeretet sohasem érezzük vagy halljuk meg. Ez egy rejtett csoport-lelkiismeret, amelynek nem vagyunk tudatában. Akkor tapasztaljuk meg a hatásait, ha a bajok átadódnak egyik generációtól a másikig. Célja, hogy ezt a láthatatlan, rendszer-lelkiismeretet felhozza a felszínre. Mélyen kötődünk ahhoz a családhoz, amelyből jövünk. Ez az életünk forrása. A csoport lelkiismeret- rejtett lelkiismeret. Amennyiben egy előd valamit rosszul tett vagy szenvedett valamiért, a család későbbi tagjai hajlamosak rá, hogy megpróbálják kiegyenlíteni azt. Tehát az utódok olyan bűntudatba és érzésekbe gabalyodnak bele, amelyek nem az övék.

A vak szeretetet meg kell találni, és át kell alakítani egy mindenki legfőbb javát szolgáló szeretetté.

A csoport kizárt tagjainak meg kell kapni a maguk jó helyét
A bűntudat és a sors ahhoz a személyhez tartozik, akié.
Amennyiben én tettem valami rosszat, nekem kell viselnem
     a következményeket és megtennem, amit meg kell tenni.
     Senkinek sincs joga, hogy elégtételt vegyen valaki képviseletében.
Elfogadás, tisztelet és értékelés, ezek a jó megoldás varázsszavai

A "közös sors" életre szóló kötést hoz létre. Kötődés jöhet létre olyan társakkal is, akik meghaltak a háborúban, miközben te túlélted. Néha sorsszerű kötődések erősebbek, mint a saját családhoz fűződő kötődés. Bárki is lép be először a rendszerbe, egy bizonyos elsőbbséget élvez a később érkezettekkel szemben. Az idő természetes hierarchiát hoz létre a családon belül, amit tisztelni kell. Rosszul működő családokban egy fiatalabb személy gyakran felvállalja a felelősséget, funkciót, amely egy idősebb személyhez tartozik. Erre példa a fiú, aki szenved az apja rossz cselekedeteitől, vagy megpróbál az anyjának jobb férje lenni, mint az apja. A gyerekek úgy tudják kiegyenlíteni a dolgokat, hogy tovább adják a saját gyerekeiknek, amit kaptak, vagy valami jót hoztak ki abból az életből, amit kaptak. Akkor jelenik meg a stressz, ha az egyik társ mindig többet ad, vagy ha az egyik nem akarja elfogadni, amit a másik ad.

A párkapcsolatok egyik fontos szerkezeti eleme, hogy a korábbiak létezésének el nem fogadása hatást gyakorol a későbbi párkapcsolatokra és az új párkapcsolatból származó gyerekekre. Mindenkinek egyenlő joga van, hogy a rendszerbe tartozzon. Egy családrendszer felbomlik, ha egyik tagja azt kommunikálja a másiknak, hogy nekem jogom van ide tartozni, de neked nem. "A tagok elfelejthetik a kizártakat, de a rendszer, emlékszik" az övéire. Néha olyan szülő is elveszti a tagsági jogát, aki meggondolatlanul kiadott egy gyereket. Egy második párkapcsolat gyerekekkel elsőbbséget élvez egy korábbival szemben. A jelenlegi család elsőbbséget élvez az eredeti családdal szemben.


A szülők életet adnak, és a gyerekek elfogadják, amit kapnak.
Az élet vize a forrástól a tengerig folyik és nem visszafelé.
Aki lebecsüli a szüleit, saját magát is lebecsüli.
Két genetikai vonal egyesül a testedben. Ezek benned élnek és az éned részedet alkotják. Elfogadni és megbecsülni az egy dolog. HOGYAN éled meg a szerkezeteidet és MIT kezdesz velük.
Ehhez még hozzájön, hogy belül mindenkiben van valami személyes és egyéni.

1. A gyerekek elutasítják, hogy úgy fogadják el a szüleiket, ahogy vannak A gyerekek néha, ahelyett, hogy elfogadnák a szüleiket, ahogy vannak, értékelni akarják őket, mintha a szülőknek ki kellene érdemelni a jogot, hogy szülők lehessenek. Amikor a gyerekek képesek túllépni azon, amitől gyerekkorukban szenvedtek, és a saját érdeküket tudják követni, amikor elfogadják azt az életet, amelyet kaptak és olyan teljességgel élnek, ahogy csak tudnak, akkor többé már nem kell ragaszkodniuk a szüleik ellen érzett haraghoz. A követelődzések és vádaskodások hozzákötik a gyerekeket a szülőkhöz. Azoknak a gyerekeknek, akik nem fogadják el a szüleiket, meg kell próbálni kompenzálni a hiányt.

2. A szülők olyat próbálnak adni,és a gyerekek olyat próbálnak elvenni, ami ártalmas.
Nem szabad adni a gyerekeiknek és a gyerekeknek nem szabad elvenni: adósságok, betegségek, kötelezettségek, a körülmények terhei, elszenvedett vagy elkövetett igazságtalanságok és a személyes eredmények által nyert kiváltságok.

3. A szülők próbálnak venni a gyerekektől, és a gyerekek próbálnak adni
A családon belüli adás és vevés rendje akkor áll a feje tetejére, amikor a szülők nem kaptak eleget a saját szüleiktől, vagy nem adtak és kaptak eleget egymásnak és egymástól a saját párkapcsolatukban. Érzelmi szükségleteiket a gyerekeiken keresztül akarják betölteni, és a gyerekeik felelősséget érezhetnek, hogy betöltsék azokat. Amikor a szülőknek betöltetlen érzelmi szükségleteik vannak, legjobban teszik, ha egymáshoz fordulnak, vagy a saját szüleikhez. Amikor a gyerekeikhez fordulnak, akkor a család szerepei és funkciói megfordulnak. Ekkor a gyerekek a szüleik mögött helyezkednek el. Bármi is történik a szülők között, az nem a gyerek ügye egyetlen korban sem. Ez egy teher, és gyakran vezet ön-büntetéshez. A gyereket kihasználják tanácsadóként, ítélőbíróként, vagy vigasztalóként. Nem könnyű feladni azt a nagyhatalmat és befolyást, amit az ilyen belekeveredésekben a gyerek megszerzett.

Testvérek

A család-rendszer hierarchiájában a szülők a gyerekek előtt jönnek és az első gyerek a második előtt vagy a harmadik előtt. A testvérek közötti harc rendszerint abból adódik, hogy ezt a hierarchiát nem ismerik el.

Amennyiben korai halál, vagy halva született gyerek volt a családban, és a gyászt elnyomták, vagy a halála feletti fájdalmat tagadták, akkor az élő testvér hajlamos, hogy beteljesületlen életet éljen. Gyakran egy ilyen gyereket "elfelejtenek" és nincs neve. Sokszor ez a szülők módszere a veszteség miatt érzett fájdalom elnyomására. Fontos, hogy ez a gyerek nevet kapjon és helyet a többi testvér között. A testvérek intenzíven érzik, hogy valaki hiányzik, még akkor is, ha semmit nem tudnak erről a gyerekről. Az is egy teher, ha egy testvér a halott gyerek keresztnevét kapja. Ebben az esetben- az azonosítás elkerülése érdekében- segít, ha az új gyerek más keresztnevet kap, ami a sajátja!

A testvérek tudattalanul is tudják, ha egy másik kapcsolatból való féltestvér létezik. Fontos, hogy az összes testvér megismerje egymást.

Amikor egy iker meghal az anyaméhben, és a másik túléli (ami gyakrabban megtörténik, mint gondolnánk) sokszor a következő dinamikát látjuk: az élő testvér elutasítja, hogy teljes életet éljen és nem tud párkapcsolatot létesíteni, mert a halott testvér elvesztése miatti tudattalan fájdalom túl erős. Ha a halott testvért bevonjuk a csillagtérképbe, nagy megkönnyebbülés áll be és megoldást lehet találni.

Betegségek vagy halálhoz vezető dinamikák a családi rendszerben:

Az életet fenyegető vagy egyéb súlyos betegségek gyakran a rendszerrel kapcsolatos belekeveredésekre vezethetők vissza pl.

Az egészséges gyerekek gyakran rosszul érzik magukat, és bűntudatot éreznek, ha a szülők szenvednek. Gyakran át akarják venni szüleik fájdalmát, betegségét. Ezen módon hosszú, generációs családi betegségek - és halál történetek tudnak kifejlődni. Mögötte dolgozik a tudattalan óhaj: "Olyanná akarok válni, mint ..." Egy csillagtérkép munkában láthatjuk, hogy a gyerekek akkor akarják ezt elengedni, amikor látják, hogy a korábban született maga akarja hordozni a sorsát, és azt akarja látni, hogy a később születettek teljes életet élnek.

Egy csillagtérkép folyamán olyan dinamika jöhet a felszínre, ami épp az ellenkezője annak, amit a kliens tudatos szinten akar. Amint felismerjük, hogy mi megy végbe a tudattalan szinten, a kliens visszanyeri a választását, hogy saját tudatos céljai felé mozduljon. Ez ennek a módszernek a legfőbb értéke.

"Szigorúan véve az életet nem a szüleinktől kapjuk - távolról jön a szüleinken keresztül. Ők a mi kapcsolatunk az élet forrásához. A szeretet megköveteli, hogy az elfogadó tisztelje mind az adót, mind az ajándékot."

Bert HellingerCopyright 2010 All rights reserved - TÁLTOSLÉPCSŐ - minden jog fenntartva.